Został ustanowiony  w 2008 r., a jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. W dniu 4 kwietnia 2022 roku uczniowie klas licealnych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Warszawie brali udział w przygotowanej wcześniej pikiecie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

     Do pikiety z wielkim zaangażowaniem przygotowywała się w szczególności klasa 1c, której uczniowie samodzielne zaprojektowali i wykonali plakaty oraz wymyślili hasła do ulotek. Podczas spaceru ulicami Warszawy, uczniowie nieśli transparenty i propagowali hasła związane ze spektrum autyzmu oraz rozdawali ulotki informujące o charakterystyce związanych z nim trudności. 

       Do naszej szkoły uczęszcza  wielu  uczniów  ze spektrum autyzmu, dlatego uczestnictwo w tej inicjatywie było dla nich  szczególnie ważne. W szkole mogą liczyć  na duże wsparcie zarówno ze strony kadry jak i kolegów; osób, które starają się w miarę własnych możliwości utożsamiać się z ich trudnościami. Chcieliśmy, żeby pikieta odbiła się jak najszerszym echem wśród mieszkańców Warszawy i nie tylko.   

      W kwietniu razem promujmy empatię, otwartość i zrozumienia dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie twórzmy przyjazne otoczenie i pamiętajmy o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej. Nie pozwólmy na izolację, dyskryminację i łamanie praw osób z autyzmem.