Poznajcie nas

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, gdy uczeń kończy 8 klasę szkoły podstawowej i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na Zespół Aspergera lub autyzm zaczynacie zastanawiać się jaką szkołę wybrać na drugi etap edukacji szkolnej. Często zadajecie sobie pytanie, gdzie znajdą się nauczyciele, którzy będą potrafili zaopiekować się Waszymi dziećmi i pomogą im nawiązać dobre relacje z innymi uczniami. Gdzie w ciszy i w mało licznej grupie z dostosowaniem i specjalnym podejściem do sposobu realizacji podstawy programowej uczniowie będą mogli kontynuować naukę w kolejnej klasie licealnej.

Wypracowane przez lata doświadczenia i grupa ludzi, która miała w głowie pewien pomysł zaowocowały powstaniem Centrum Edukacji Alternatywnej Fundacji AlterEdu.

W roku szkolnym 2021/2022 w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie powstała pierwsza i jedyna w Polsce klasa alternatywna, klasa 1c.

Alternatywny system edukacji został dedykowany młodzieży licealnej z Warszawy i okolic.

Klasa podzielona jest na część stacjonarną oraz część zdalną. Do każdej z nich uczęszcza po 8 uczniów. Są to głównie uczniowie zamieszkali na obrzeżach Warszawy i województwa mazowieckiego.

Nasza szkoła zapewnia przyjazną i bezpieczną naukę, gdzie każdy jest traktowany indywidualnie zgodnie z potrzebami.

Chcemy zapewnić rozwój uczniom i skłaniać do indywidualnego wysiłku pod okiem nauczycieli , którzy rozumieją problemy dziecka.

Dla uczniów klasy alternatywnej proponujemy również terapie prowadzoną w weekendy oraz wyjazdowe turnusy rewalidacyjne.

Lekcje zdalne będą traktowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego jako nauczanie domowe, jednak nauka będzie kierowana zdalnie w trybie kontaktu codziennego.

W ramach całościowego wsparcia ucznia proponujemy szereg zajęć dodatkowych, które mają na celu wspomóc rozwój społeczny i psychiczny naszych podopiecznych.

  1. Zintegrowana wsparcie psychologiczno- pedagogiczne (zajęcia indywidualne)
  2. Trening umiejętności społecznych.
  3. Trening umiejętności poznawczych.
  4. Treningi koncentracji uwagi.
  5. Treningi samodzielności.
  6. Treningi aktywności społecznej.
  7. Logopedia.
  8. Dodatkowe wsparcie w procesie edukacyjnym, w zależności od potrzeb.

Od uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ZA i autyzmem nie pobieramy czesnego.

Odtwórz wideo