W ramach doradztwa zawodowego w piątek 10 czerwca uczniowie z naszej klasy brali udział w spotkaniu z mecenasem prawa. Wcześniej uczniowie przygotowali pytania z zakresu prawa pracy i prawa karnego. Interesowało ich jaka jest różnica między obowiązkiem szkolnym a obowiązkiem nauki oraz jak wygląda przesłuchanie świadka koronnego. Jeden z uczniów dopytywał o różnicę między władzą sądowniczą, a wykonawczą i ustawodawczą. 

                                     To było bardzo ciekawe spotkanie, które wyjaśniło wiele wątpliwości🤔

    W przyszłym roku również planujemy kontynuowanie zajęć z adwokatem, bo temat przestrzegania prawa jest ciekawy i wielowątkowy😉.