W klasie 1c przygotowujemy się do udziału w happeningu z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Przygotowania polegają na projektowaniu i wykonaniu plakatów oraz wymyślaniu haseł do ulotek, które podczas wydarzenia będą rozdawane okolicznym mieszkańcom i przechodniom.