Kontakt ☎ 📨

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7  im. Bronisława Geremka

Centrum Edukacji Alternatywnej

ul. Karmelicka 26

00-181 Warszawa

601 912 555; 22 392 61 40; 601 777 017

edukacjaalternatywna@slo7.waw.pl; slo7@slo7.waw.pl

cea.slo7.waw.pl

Organ Prowadzący: Fundacja AlterEdu.