KADRA ūüĎ©ūüŹĽ‚ÄćūüŹę

MichaŇā Przyborowski – dyrektor SpoŇāecznego Liceum Og√≥lnoksztaŇācńÖcego nr 7

Anna Walczak- wicedyrektor SpoŇāecznego Liceum Og√≥lnoksztaŇācńÖcego nr 7

Katarzyna¬†Klimek¬†‚Ästsekretarz¬†szkoŇāy

Ewa Gnatowska ‚Äď wychowawczyni klasy 3 c,

Aleksandra PŇāoŇĄska ‚Äď wychowawczyni klasy 2 c

Agnieszka¬†Sadowska¬†–¬†wychowawczyni¬†klasy¬†1c,

Magdalena¬†Zaczkiewicz¬†‚Ästpsycholog¬†szkolny

Sylwester¬†Krzywicki¬†‚Ästpsycholog¬†szkolny

Maciej¬†Frasunkiewicz¬†–¬†psycholog¬†szkolny

Magdalena¬†KŇāńôk¬†‚Ästlogopeda

Justyna¬†StńôpieŇĄ-Grozdew¬†–¬†logopeda

StanisŇāaw¬†GŇāodny¬†‚Ästpedagog,¬†TUS¬†i¬†TAS

Agnieszka¬†SozaŇĄska¬†‚Ästjńôzyk¬†angielski,¬†jńôzyk¬†polski

Monika¬†Rybak¬†–¬†jńôzyk¬†polski

Joanna¬†Bednarska¬†–¬†jńôzyk¬†angielski

Veronika¬†Sanchez-¬†KindziŇĄska¬†‚Ästjńôzyk¬†hiszpaŇĄski

MaŇāgorzata¬†Kolera¬†‚Ästjńôzyk¬†niemiecki

Robert¬†Sitkowski¬†‚Ästhistoria

Agata¬†GoŇāaj¬†–¬†HIT

BartŇāomiej¬†MysiŇĄski¬†‚Ästmatematyka

Andrzej¬†BuŇāatek¬†–¬†matematyka

Joanna¬†KiliaŇĄska¬†‚Ästbiologia¬†i¬†chemia

Andrzej¬†UrbaŇĄczyk¬†–¬†chemia

Jan¬†KamiŇĄski¬†‚Ästfizyka

MikoŇāaj¬†Sierociuk-¬†geografia

Dariusz¬†MiroŇĄski¬†‚Ästplastyka,¬†historia¬†sztuki,¬†warsztaty¬†plastyczne

NieŇõcierewski¬†ŇĀukasz¬†‚Ästinformatyka

Piotrowicz¬†Tomasz¬†‚Ästpodstawy¬†przedsińôbiorczoŇõci

Karol¬†Kucharczyk¬†‚ÄstWF

Grzegorz¬†ŇĽak¬†‚Ästbasen