Znów śniadanie o 6.00 i wyjazd na Litwę. Tym razem Troki – siedziba Wielkiego Księcia Witolda. 

Zwiedzanie Zamku, spotkanie z kulturą i kuchnią karaimską, a po obiedzie… czas wolny w Kownie.