W dniu 29 sierpnia 2023 r. Prezes Fundacji AlterEdu dr Piotr Kostrzyński w trakcie podpisywania umowy o współpracy z Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, wręczył nagrody „Dobrego Anioła Siódemki” siostrze wizytatorce Jadwidze Szok i siostrze dyrektor Katarzynie Biesiekierskiej.

   Obie nagrodzone siostry swoją bezinteresowną postawą i zaangażowaniem przyczyniły się i przyczyniają do funkcjonowania Centrum Edukacji Alternatywnej SLO nr 7 na terenie Mińska Mazowieckiego. Gratulujemy i dziękujemy.

PS. Witraże „Dobrego Anioła Siódemki ” zostały wykonane przez Tomasza Klimka w pracowni witrażowej Fundacji 😀.