6 lipca 2022 r w klasztorze Sióstr Milosierdzia św. Wincentego a Paulo w Warszawie podpisaliśmy umowę o wynajmie pomieszczeń dla naszego liceum w Ignacowie k. Mińska Mazowieckiego. 

        Podpisy pod umową złożyli siostra wizytatorka oraz prezes Fundacji AlterEdu.  Na uroczystości obecni byli także siostra Katarzyna, wiceprezes Fundacji AlterEdu oraz dyrektor Centrum Edukacji Alternatywnej.