1 września 2021 roku, w nowym lokalu przy ulicy Karmelickiej 26, wśród wtajemniczonych popularnie nazywanym „Apteką”, zaczęło działać Centrum Edukacji Alternatywnej. Miejsce pracy, nauki i także integracji uczniów klasy I c Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7. Do powstania tego miejsca, przeznaczonego dla uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyczyniło się wiele osób,  spośród których postanowiliśmy wyróżnić: Łukasza Warsickiego- wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Dzielnicy Warszawa Śródmieście, radnego Dzielnicy Warszawa- Śródmieście; Agnieszkę Gierzyńską- Kierwińską- przewodniczącą Komisji Oświaty Dzielnicy Warszawa Śródmieście, radną Dzielnicy Warszawa- Śródmieście; Łukasza Kasprzaka- Naczelnika Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Warszawa Śródmieście; Dorotę Łobodę- przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie m. st. Warszawy, radną m. st. Warszawy; Pawła Martofla- zastępcę burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; Jacka Nowaka- dyrektora Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Uroczyste wręczenie statuetek „ Dobrego Anioła Siódemki” odbyło się 10 września w Centrum Edukacji Alternatywnej. Wyróżnionym dziękujemy i gratulujemy.